Nettbutikk

NETTBUTIKKK - HVILKE KRAV STILLES VED SALG AV KJEMIKALIER

Ved nettsalg av farlige kjemikalier til forbrukere, er det krav om at informasjon om produktets farer, som oppgitt på etiketten, skal gjengis på hjemmesiden.


Publisert 26.03.2019

Ved nettsalg av farlige kjemikalier til forbrukere, er det krav om at informasjon om produktets farer, som oppgitt på etiketten, skal gjengis på hjemmesiden. Det kan gjøres ved å angi de relevante faresetninger, piktogram(mer) og signalord i forbindelse med presentasjonen av produktet. Det er ikke tilstrekkelig med link til produktets sikkerhetsdatablad.


Krav til informasjon er hjemlet i artikkel 48 (2) til CLP-forordningen:

 

All reklame for en stoffblanding som er klassifisert som farlig, eller som omfattes av artikkel 25 nr. 6, som gir en privatperson mulighet til å inngå en kjøpekontrakt uten først å ha sett stoffblandingens etikett, skal gjengi hvilken type eller typer av fare som er angitt på etiketten.


Miljødirektoratet har utarbeidet et faktaark om informasjonsplikten. Denne kan finnes her.


Miljøstyrelsen i Danmark har utarbeidet en sjekkliste for hvilke krav som gjelder til salg av bl.a. kjemikalier på nett. Denne kan finnes her.