TJENESTER
Sikkerhetsdatablad

SIKKERHETSDATABLAD (SDS)


 • Utarbeidelse av sikkerhetsdatablader og etiketter etter gjeldende regelverk.


 • Utarbeidelse av språkversjoner av sikkerhetsdatablader.
Stoffkartotek

STOFFKARTOTEK


 • Kartlegging av kjemikalier.
 • Etablering og/eller drift av bedriftens stoffkartotek.
Produktdeklarering

PRODUKTDEKLARERING


 • Deklarering av kjemikalier til produktregisteret.


CLP-melding

CLP - MELDING


 • Bistand med å vurdere hvilke stoffer som kommer inn under krav om  melding til ECHA.


 • Melding av klassifisering og merking til ECHA.
sikkerhetsrapport kosmetikk

KOSMETIKK


 • Utarbeidelse av sikkerhetsrapporter for kosmetiske produkter.


 • Melding til Mattilsynet og CPNP.
IBC og GESAMP

IBC OG GESAMP


 • Bistand med utarbeidelse av IBC-kode og GESAMP-profil.


 • Generell rådgivning innen fagområdet.
kjemikaliehåndtering

ANDRE TJENESTER


 • Generell rådgivning, risikovurderinger, oppbevaring av kjemikalier, avfall, HMS-rutiner for kjemikalier, yrkeshygiene, kurs, etc.