TJENESTER
Sikkerhetsdatablad

SIKKERHETSDATABLAD (SDS)


  • Utarbeidelse av sikkerhetsdatablader og etiketter etter gjeldende regelverk.


  • Utarbeidelse av språkversjoner av sikkerhetsdatablader.
Stoffkartotek

STOFFKARTOTEK


  • Kartlegging av kjemikalier.
  • Etablering og/eller drift av bedriftens stoffkartotek.
Produktdeklarering

PRODUKTDEKLARERING


  • Deklarering av kjemikalier til produktregisteret.


CLP-melding

CLP - MELDING


  • Bistand med å vurdere hvilke stoffer som kommer inn under krav om  melding til ECHA.


  • Melding av klassifisering og merking til ECHA.
IBC og GESAMP

IBC OG GESAMP


  • Bistand med utarbeidelse av IBC-kode og GESAMP-profil.


  • Generell rådgivning innen fagområdet.
kjemikaliehåndtering

ANDRE TJENESTER


  • Generell rådgivning, risikovurderinger, oppbevaring av kjemikalier, avfall, HMS-rutiner for kjemikalier, yrkeshygiene, kurs, etc.