CLP - melding

CLP-MELDING OM KLASSIFISERING OG MERKING

CLP
CLP
CLP

TJENESTER


Vurdering av stoffer

Bistand med å vurdere hvilke stoffer som kommer inn under krav om melding til ECHA.


Registrering hos ECHA

Bistand med å registrere stoffets klassifisering og merking hos ECHA (CLP-melding).


Regelverksovervåkning

Overvåkning av regelverk som kan medføre krav til oppdatering av melding til ECHA.


REGELVERK


Importører (til EU) og produsenter må melde klassifiseringen av stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået, ECHA. Kravet gjelder i hovedsak for alle fareklassifiserte stoffer, (som rene stoffer eller i blandinger) og for stoffer som er/skal registreres under REACH. Stoffene skal meldes senest en måned etter at de er brakt i omsetning.