Kosmetikk

SIKKERHETSRAPPORT FOR KOSMETIKK

sikkerhetsrapport kosmetikk

REGELVERK


Kosmetiske produkter reguleres i Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter.


Importører og norske produsenter som selger kosmetikk på det norske markedet, skal sende melding om virksomheten til Mattilsynet. Alle kosmetiske produkter skal registreres i et felleseuropeisk register, CPNP.


Det er krav til utarbeidelse av kosmetisk sikkerhetsrapport for alle kosmetiske produkter. Rapporten skal være tilgjengelig for myndighetene dersom det oppstår helseskader ved bruk.

TJENESTER


Sikkerhetsrapport

Utarbeidelse av sikkerhetsrapporter for kosmetiske produkter produsert i Norge eller innen EU.

Dette inkluderer risikovurdering av produktet og av alle enkeltstoffene / ingrediensene. Dersom risikovurderingen tilsier at produktet bør endres eller ikke er i henhold til regelverket, gis tilbakemeldig og informasjon om dette.


Melding til Mattilsynet

Bistand med melding til Mattilsynet.


Registrering i CPNP

Bistand med registrering av kosmetiske produkter til EUs sentraliserte kosmetikkregister, CPNP.


Merking

Bistand med merking av kosmetisk produkter i henhold til gjeldende regelverk.

KONTAKT


Bente Frogner

E-post: bente.frogner@sds-chemie.no

Tel. +47 92 87 91 30