Sikkerhetsdatablad / Merking

 SIKKERHETSDATABLAD (SDS) / MERKING (etiketter)

TJENESTER


Sikkerhetsdatablader / etiketter

Utarbeidelse av sikkerhetsdatablader (tidligere HMS-datablader) og etiketter etter gjeldende regelverk.


Oversettelse av sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatabladene kan oversettes til engelsk, dansk og svensk. Andre språk kan leveres på forespørsel.


UFI-kode

Generering av UFI-kode for helsefarlige kjemikalier (blandinger) til etikett og evt. sikkerhetsdatablad. Se nærmere informasjon om UFI her.


Distribusjon

Distribuering av sikkerhetsdatablader direkte til aktuelle kunder. Dette er aktuelt når det utarbeides nye eller sikkerhetsdatabladene oppdateres.


Eksponeringsscenarioer

Utarbeidelse / oversettelse av eksponeringsscenarioer for rene stoffer.


CLP-melding

CLP-melding av stoff-klassifisering til ECHA. Les mer om CLP-melding her.


Revisjon av sikkerhetsdatablader

Revisjon / kvalitetskontroll av sikkerhetsdatablader.


KONTAKT


Bente Frogner

E-post: bente.frogner@sds-chemie.no

Mobil: +47 92 87 91 30

AKTUELT

Sikkerhetsdatablader skal være i henhold til (EU) 2020/878 fra 1. jan. 2022.


Hvorfor velge SDS-Chemie?


  • Høy fagelig kompetanse
  • Regelverksovervåkning
  • Konkuransedyktige priser
  • Ingen ekstra/skjulte kostnader

REGELVERK


Krav til format og innhold i sikkerhetsdatablader er gitt i REACH artikkel 31 og vedlegg II.

Fra 1. januar 2023 alle sikkerhetsdatablader være i henhold til (EU) 2020/878. Sikkerhetsdatablader som er utarbeidet/oppdatert for over 2 å siden, vil derfor trenge oppdatering til det nye regelverket. I forhold til tidligere versjon, innebærer det bl.a. endringer i hvilke stoffer som skal oppgis i avsnitt 3, krav til stoffer i nanoform og informasjonskrav til hormonforstyrrende stoffer. For å sjekke om sikkerhetsdatabladet er i henhold til regelverket, se etter regelverksreferanse i heading eller sjekk om avsnitt 11.2 og 12.7 er med. (Dette er nye avsnitt i forhold til tidligere versjoner.)

Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), regulerer klassifisering og merking av kjemikalier i Norge.