Stoffkartotek

STOFFKARTOTEK

stoffkartotek

TJENESTER


Kartlegging

Bistand med å kartlegge alle kjemikaliene i virksomheten. Dette gir et grunnlag for hvilke kjemikalier som skal inkluderes i stoffkartoteket og hvilke som kan avhendes.


Opprette stoffkartotek

Bistand med å opprettelse eller oppdatere eksisterende stoffkartotek.


Drift av virksomhetens stoffkartotek

Dette kan omfatte innlegging av nye sikkerhetsdatablader (SDS), rutinemessig sjekk etter oppdaterte SDS, arkivering av SDS for utgåtte kjemikalier, bistand ved innkjøp, substitusjonsvurderinger, registrering av arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende kjemikalier, etc.


Opplæring/ kurs

Bedritfsinterne kurs tilpasset virksomheten. Dette kan omfatte opplæring i kjemikaliehåndtering, bruk av stoffkartotek, drift av stoffkartotek, etc.


KONTAKT


Bente Frogner

E-post: bente.frogner@sds-chemie.no

Tel. +47 92 87 91 30

REGELVERK


Krav om stoffkartotek er gitt i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 2; Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for de farlige kjemikaliene som kan medføre helsefare, deriblant de som dannes under prosesser i virksomheten. Stoffkartoteket skal opprettes før de farlige kjemikaliene dannes, fremstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomheten.


Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne har lett adgang til stoffkartoteket med opplysninger om kjemikaliene som de arbeider med eller kommer i kontakt med på annen måte.